novaklika.cz

Výrobci

Žádný výrobce

Reklamační řád

Objednatel má právo nepoužité zboží v originálním obalu vrátit prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. K vrácenému zboží je objednatel povinen přiložit originál účtenky a doklady spojené s dodávkou zboží zejména záruční list a dodací list. Vrácení kupní částky se v takovém případě provádí po kontrole vráceného zboží a to bankovním převodem na účet objednatele. Od částky za vrácené zboží si prodávající odečítá částku vynaloženou na dodání zboží objednateli.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Pokud byla zaplacena kupní částka nebo její část, bude taková částka objednateli vyplacena do 14 dní od data potvrzení dobropisu-daňového dokladu objednatelem a to výlučně bankovním převodem na účet objednatele.

Na zboží se poskytuje záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.

Všechny výrobky jsou řádně testovány a shledány vyhovujícími z hlediska bezpečnosti, funkčnosti a nezávadnosti materiálu.

Kupující je povinen vždy při převzetí zboží zkontrolovat, zda předměty dodávky nenesou známky poškození popř. není poškozen přepravní obal. Pokud je zboží nebo obal poškozený, není kupující oprávněn zboží přijmout a je povinen sepsat s prodejcem nebo přepravcem zápis o poškození zásilky a musí neprodleně informovat odesílatele/prodejce/ buď písemně nebo e-mailem.

Reklamované závady lze uplatnit:

Pokud je zboží reklamováno písemně, musí oznámení-zápis obsahovat: jméno a příjmení toho, kdo zboží reklamuje, adresu bydliště, popř. tel.spojení nebo e-mail, popis reklamované závady.

Po obdržení oznámení o reklamaci prodejcem, bude kupujícímu vystaven záznam - potvrzení o doručení oznámení a bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci reklamace / na jaké místo se reklamovaný výrobek doručuje - prodejní místo prodávajícího, autorizovaný servis apod.

Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace:


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

OBJEDNÁVKY PO TELEFONU

604 56 80 80

pondělí - pátek
6:59 - 16:31

Hledat

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky